Nieuwsarchief

AZG jaarsluiting

door op

Afgelopen donderdag was het alweer de laatste VGSD avond van het jaar. Eerst was er de AZG, de avond van zang en gebed. Hier is gebeden en gedankt voor het afgelopen jaar dat we met elkaar mochten hebben. Daarna was het ook weer tijd voor de laatste soos van het jaar. Op deze soos is ook het zomerliftweekend geopend. Een aantal VGSD'ers is daarna vertrokken richting Tsjechië.

Tevens was er deze soos ook de laatse lustrumactiviteit. De lustrumbundelcommissie heeft de gouden typmiep uitgereikt. Deze bokaal werd uitgereikt aan het clubje dat de mooiste lustrumbundelpagina gemaakt heeft. Onder luid gejuicht werd bekend dat deze gemaakt was door jaargroep 2013!

Open avond 30 Juni

door op

Het is al bijna weer zo ver, de laatste activiteit van het jaar. Samen met de VGSD-band zullen wij het jaar afsluiten. Familie, kennissen of vrienden die komen studeren in Delft zijn dus zeer welkom.

Vereniging en kerk!?

door op

Donderdag 9 Juni kwam dominee Van der Lugt van de GKV Delft bij ons langs om een lezing te geven over het verenigingsleven en de kerk. Aan de hand van een onderzoek uit 2008 schetste hij een beeld van onze vereniging en studenten in het algemeen en maakte hij duidelijk waar hij nog verbeteringen voor de gemeente en ons als vereniging zag.

Lees verder…

Dominee Van der Lugt legde uit wat wij nodig hebben om goed door onze studententijd heen te komen. Allereerst sprak hij over een cultuur van bier & tieten onder studenten, waarin men zich laat leiden door wat de groep doet en men niet zelf keuze's maakt. Hierna riep hij ons op om geduld te hebben met onszelf zodat we de tijd nemen om van onze fouten te leren. Daarnaast benadrukte hij het belang van vertrouwen in God om zo Gods plan met een ieder te ontdekken.

Hierna ging hij in op de rol van diverse mensen in ons studentenleven. Allereerst benadrukte hij het belang van ouders, deze moeten een plek van waardering bieden waar men altijd op moet kunnen terugvallen. Hierna legde hij uit hoe de thuiskerk kan zorgen voor opvoeding en dat deze een basis vormt voor een leven met God. Ook een vereniging bied veel mogelijkheden, en legt een basis voor het burgerschap. De studentenkerk moet hierbij een plek van veiligheid, bescherming en vertrouwen zijn zodat met open en zonder schaamte van elkaar kan leren.

I.D.E.E.

door op

Afgelopen donderdag hebben we als VGSD een nieuwe activiteit uitgeprobeerd, genaamd I.D.E.E. (Inventieve Denktank Educatie-emendatie). In kleine groepjes hebben we nagedacht over wat het grootste probleem was van het huidige middelbare onderwijs. Daar zijn we vervolgens oplossingen voor gaan verzinnen en hebben dat aan elkaar gepresenteerd. Het was leuk om zo eens over een heel ander onderwerp met elkaar na te denken!

Broederbarbecue

door op

Afgelopen donderdag was het weer tijd voor een broederactiviteit. Dit keer was dat een gezamenlijke barbecue met alle Delftse christelijke studentenverenigingen. Het weer werkte gelukkig mee, lekker gegeten worden in de Delftse Hout. Ook hebben heel wat mensen zich van hun sportiefste kant laten zien met een volleybal, frisbee of voetbal (of bij het roeien als eens van deze spullen uit het water gehaald moest worden). Het was weer mooi!

Pagina 4 van de 13, toont 5 resultaten van de 65