Werkgroep 'Kerkgeschiedenis'

door op

De deelnemers aan de werkgroep ‘Kerkgeschiedenis’ hebben tijdens de tweede werkgroepsavond een avondje terug in de tijd gereisd om kerkvaders, pausen en concilies te bespreken. Bij kaarslicht is ontdekt welke vragen in de kerk verdeeldheid veroorzaakten en wie daar een rol in speelden.

Alle belangrijke gebeurtenissen die voorbijkwamen zijn toegevoegd aan de twintig meter lange tijdlijn. Het was weer een interessante avond, waar nog een flink aantal op gaat volgen!