Lustrum XI: taart, trefbal en techniek-ethiek

door op

Het Lustrum is nu al een paar dagen in volle gang en de activiteiten die we ondernemen volgen elkaar in rap tempo op. Zo werd zondag het lustrum gevierd met de Immanuelkerk en taart. Maandagmiddag is er fanatiek meegedaan aan potjes trefbal en ’s avonds was het tijd voor een paneldiscussie. Onder de vakkundige leiding van Marc de Vries werd er gediscussieerd met academici als Cees Dekker, Maarten Verkerk en Erik Boersma. Er werd gesproken over ethiek in de techniek.

Een onderwerp waar het gesprek lange tijd over ging, is de gezondheidzorg. Dit is namelijk een terrein waar ontwikkelingen een grote invloed op mensenlevens kan hebben en waar soms grote vragen spelen. Want aan wie wordt een schaars medicijn gegeven, iemand van 80 of iemand van 40? En focussen we ons vooral op het zo lang mogelijk rekken van levens of op de kwaliteit van leven?

Verder kwamen er een aantal vragen die gingen over grenzen. Is er een punt, bijvoorbeeld het zelf creëren van leven, waar het onderzoeken van de wereld overgaat in ‘voor God spelen’? En wat is de verantwoordelijkheid van individuele (christelijke) wetenschappers? In de reacties op deze vragen werd duidelijk dat de sprekers van mening waren dat er zeker een verantwoordelijkheid bij de wetenschapper zelf ligt. Hierbij werd ook benadrukt dat het vooral belangrijk is om dicht bij jezelf te blijven. Ook werd benoemd dat iedere wetenschappelijke ontwikkeling zowel positief als negatief gebruikt kan worden. Als we negatief gebruik willen uitsluiten, is de enige oplossing het stoppen van onderzoek. Cees Dekker meldde hierbij dat een wetenschapper hier enige invloed op uit kan oefenen door zich uit te spreken in het maatschappelijk debat.

Al met al was het een avond die tot napraten uitnodigde, wat ook flink gebeurde tijdens de aansluitende borrel.