AZG jaarsluiting

door op

Afgelopen donderdag was het alweer de laatste VGSD avond van het jaar. Eerst was er de AZG, de avond van zang en gebed. Hier is gebeden en gedankt voor het afgelopen jaar dat we met elkaar mochten hebben. Daarna was het ook weer tijd voor de laatste soos van het jaar. Op deze soos is ook het zomerliftweekend geopend. Een aantal VGSD'ers is daarna vertrokken richting Tsjechië.

Tevens was er deze soos ook de laatse lustrumactiviteit. De lustrumbundelcommissie heeft de gouden typmiep uitgereikt. Deze bokaal werd uitgereikt aan het clubje dat de mooiste lustrumbundelpagina gemaakt heeft. Onder luid gejuicht werd bekend dat deze gemaakt was door jaargroep 2013!