I.D.E.E.

door op

Afgelopen donderdag hebben we als VGSD een nieuwe activiteit uitgeprobeerd, genaamd I.D.E.E. (Inventieve Denktank Educatie-emendatie). In kleine groepjes hebben we nagedacht over wat het grootste probleem was van het huidige middelbare onderwijs. Daar zijn we vervolgens oplossingen voor gaan verzinnen en hebben dat aan elkaar gepresenteerd. Het was leuk om zo eens over een heel ander onderwerp met elkaar na te denken!