Vereniging en kerk!?

door op

Donderdag 9 Juni kwam dominee Van der Lugt van de GKV Delft bij ons langs om een lezing te geven over het verenigingsleven en de kerk. Aan de hand van een onderzoek uit 2008 schetste hij een beeld van onze vereniging en studenten in het algemeen en maakte hij duidelijk waar hij nog verbeteringen voor de gemeente en ons als vereniging zag.

Dominee Van der Lugt legde uit wat wij nodig hebben om goed door onze studententijd heen te komen. Allereerst sprak hij over een cultuur van bier & tieten onder studenten, waarin men zich laat leiden door wat de groep doet en men niet zelf keuze's maakt. Hierna riep hij ons op om geduld te hebben met onszelf zodat we de tijd nemen om van onze fouten te leren. Daarnaast benadrukte hij het belang van vertrouwen in God om zo Gods plan met een ieder te ontdekken.

Hierna ging hij in op de rol van diverse mensen in ons studentenleven. Allereerst benadrukte hij het belang van ouders, deze moeten een plek van waardering bieden waar men altijd op moet kunnen terugvallen. Hierna legde hij uit hoe de thuiskerk kan zorgen voor opvoeding en dat deze een basis vormt voor een leven met God. Ook een vereniging bied veel mogelijkheden, en legt een basis voor het burgerschap. De studentenkerk moet hierbij een plek van veiligheid, bescherming en vertrouwen zijn zodat met open en zonder schaamte van elkaar kan leren.